رهبر انقلاب بارها تاکید فرموده اند” باید کاری کنیم بیمار جز بیماری رنج دیگری نداشته باشد ” ولی انگار این روزها به هر کدام از مراکز درمانی و بیمارستانی ، درمانگاه‌ها و مطب پزشکان مراجعه می کنی با تعداد کثیری از مردم روبرو می شوی که بیمار هستند و در صف مطب پزشکان و مراکز درمانی منتظر نوبت و یا در بیمارستان ها بستری بوده و در اتاق های کوچک چند متری روی تخت در انتظار هستند و دردشان فقط درد بیماری نیست و متولیان امر باید بصورت جدی تر دنبال حل مشکلات مردم در حوزه سلامت و درمان باشند.

منبع : دل نوشته های عبدالسلام معروفی |در مراکز درمانی و بیمارستانی آذربایجان غربی چه خبر است؟!
برچسب ها : درمانی ,مراکز ,مراکز درمانی